Primus Inter Pares

Konkurs Primus Inter Pares jest jednym z najpoważniejszych, nie mającym sobie równych, przedsięwzięć środowiska studenckiego naszego kraju. Historia konkursu sięga początków wolnego ruchu studenckiego w Polsce, czyli polowy lat sześćdziesiątych XX wieku. Zrodziła go potrzeba nagradzania najwybitniejszych studentów za ich wysiłek i rezultaty pracy na uczelniach i poza ich bramami.

Oprócz wyników w nauce, w ocenie kandydatów do miana "najlepszych wśród równych" bierze się pod uwagę ich aktywność społeczną. Od samego początku konkursowi towarzyszyło duże zainteresowanie i poparcie ze strony całego środowiska akademickiego. Wypracowana przez lata tradycja i marka konkursu zjednała mu przychylność i szacunek najwyższych urzędników państwowych i samorządowych. Patronowali mu wielokrotnie wojewodowie, prezydenci miast, a ostatnio praktyka stało się obejmowanie go patronatem przez kolejnych prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej.
Część branżowa konkursu Primus Inter Pares zwana - Primus Ekspert - jest szansą dla studentów, którzy posiadają szczególne predyspozycje do wykonywania wybranego przez siebie zawodu, dla tych, którzy rozwijają swoje zainteresowania w tym kierunku. Tytuł Primus Ekspert przyznawany jest w trzynastu kategoriach: lekarz, prawnik, artysta, sportowiec, ekonomista, inżynier, dziennikarz, informatyk, ekolog, pedagog, historyk, lingwista, public relations.

Więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie Konkursu pod adresem: www.primus-inter-pares.pl

Facebook:

Kontakt:

ul. Malczewskiego 29, pokój nr 11 (I piętro)
26-600 Radom
tel./fax. 361-73-86
Zapraszamy od pon. do pt., od 10.00 do 15.00